BIP
Strona główna Kontakt

Kontakt

Gmina Wielopole Skrzyńskie

woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski,
39-110 Wielopole Skrzyńskie,
Wielopole Skrzyńskie 200,

 

Gmina: NIP: 818 15 82 598; REGON: 690581985;

Urząd: NIP: 818 14 21 837; REGON: 000544160;

 

Wójt Gminy: mgr inż. Marek Tęczar, tel. (17) 22-14-819, e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl
Zastępca Wójta Gminy: mgr Łukasz Dziok, tel. (17) 22-14-819 , e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl
Sekretarz Gminy: mgr Krystyna Wlezień, tel. (17) 22-14-819, e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl
Skarbnik Gminy: Janina Drygaś, tel. (17) 22-14-819, e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl
Przewodniczący Rady Gminy: mgr inż. Halina Poręba

Formularz kontaktowy

Gdzie jesteśmy