BIP

Zarejestruj się

W celu rejestracji konta w platformie wymagane jest złożenie wniosku w jednej z placówek:

  1. Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim
  2. Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
  3. Szkoła Podstawowa im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie
  4. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawsiu
  5. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
  6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka Zbroi w Brzezinach
  7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach - Berdechowie
  8. Szkoła Podstawowa w Gliniku

Pobierz wzór wniosku do wypełnienia